readingprogram2.jpg

Produk Voorbeelde

Edusense 

se Edu-Pakke bevat 

hulpbronne wat jy

nie los kan aanskaf nie.

Thanks! Message sent.

Edusense Produkte maak leer lekker!

Nota: Posgeld is nie ingesluit by gedrukte produkte se kostes nie. 

mockupshots-freeimage-mock-00058 (5).png
Aktiwiteitspak 1/2/3

Beskrywing

Kies een van ons drie aktiwiteitspakke.

 

Die produk is geskik vir kleuters. Dit bevat temaverwante  werkskaarte, flitskaarte, rympies en idees wat die volgende vaardighede bevorder:

Groot Motoriese koördinasie 

Fyn Motoriese koördinasie 

Ouditiewegeheue

Visuele Persepsie

Kreatiwiteit en meer

Daar is drie pakke in die reeks.

Pdf-formaat: R 500 per pak

Gedruk: R 700 per pak

mock07 (10).png
Gesegdes: Skrifoefeninge
(Drukskrif en Lopende Skrif)

Beskrywing

'n Spreekwoord is 'n stukkie waarheid wat in die volksmond ontstaan het en wat as 'n algemene waarheid beskou word. Die boekie bevat 98 skrifoefeninge wat die kind aan 'n reeks gesegdes en spreekwoorde sal voorstel. 

Blaaie: 50

Pdf-formaat: R50

Gedruk: R 150

mockupshots-freeimage-mock-00058 (3).png
My Lees-, skryf en 
Spelboek (Klinkerboek)

Beskrywing

Die boek stel klinkers en dubbelklanke bekend deur middel van 'n reeks kort stories wat elk fokus op 'n spesifieke klank. (Soos die boek deurgewerk word, en die kind se selfvertroue vermeerder, groei die stories se lengte en moeilikheidsvlak.) Die boek is geskik vir begin-lesers.

Blaaie: 80

Pdf-formaat: R220

Gedruk: R 380 

mock07 (14).png
My Skootboekbundel

Beskrywing

'n Skootboek is ’n projekboek of lêergids waarin temaverwante inligting, prente of illustrasies verskyn. ’n Skootboek pas gemaklik op ’n kind se skoot, dus die naam skoot-boek. Die inligting wat bevat word binne-in ’n skootboek kan uitgetik of met die hand uitgeskryf word.

Die produk gaan jou kind help om sy/haar eie skootboeke maklik te skep. 

Blaaie: 80

Pdf-formaat: R 180

Gedruk: R 270

ooo.png
My Tuisskoolbeplanner

Beskrywing

Die produk kan dien as portefeulje vir jou kind! En volgens Kris Bales is die tipe verslag baie belangrik. Hier volg van sy redes:

 

Die wette: Die tuisonderrig wette van baie lande vereis dat ouers 'n jaarlikse vorderingsverslag skryf of 'n portefeulje vir elke student opstel. Sommige ouers moet die verslag (of portefeulje) by 'n beheerliggaam indien, terwyl daar van ander verwag word om slegs sodanige dokumente op lêer te hou.

Assessering van vordering: Die skryf van 'n vorderingsverslag bied ook 'n manier om objektief te assesseer hoeveel jou leerling deur die loop van die skooljaar geleer, ervaar en bereik het.

Pdf-formaat: R 100

Gedruk: R 300

geskpret.png
Geskiedenis-Pretboek

Beskrywing

Edusense se Geskiedenis Pretboek met Bonusaktiwiteite is uiteindelik hier!

Die woord GESKIEDENIS verwys na die tyd wat verby is: gister, verlede maand, verlede jaar, 200 jaar terug, ens.

In hierdie boek sal ons op Suid-Afrika se geskiedenis fokus. So, ons gaan leer oor alles wat so rukkie voor Jan van Riebeeck se aankoms, tot en met Mandela se inleiding gebeur het.

Hierdie produk is geskik vir 7-12 jarige leerders.


Pdf-formaat: R 290 (Pdf-formaat)

Gedruk: R 450

mockupshots-freeimage-mock-00058 (1).png
LetterKUNS Boek

Beskrywing

'n Boek gevul met gedigte, resepte, letterverwante kunsaktiwiteitidees en alfabetbladsye.

 

Pdf-formaat: R 320

Gedruk: R 680

mockupshots-freeimage-mock-00058 (4).png
Lettervormingsboek

Beskrywing

Die boek gaan jou kind help om al die kleinlettertjies en hoofletters van die alfabet mooi te leer natrek, uitklank en self te skryf. 

Pdf-formaat: R 150

Gedruk: R 250

mock07 (3).png
Taalleer

Beskrywing

Leer meer omtrent Leestekens, wat die verskil tussen 'n Homoniem en Homofoon is, Bywoorde, Naamwoorde, Tussenwerpsels en veel meer. 

Blaaie: 67

Pdf-formaat: R 50

Gedruk: R 150

addvirfb.png
Speel met klanke

Beskrywing

Die boekie bevat 'n reeks werkkaarte wat moeilike begin en eindklanke (kr-,bl-,skr-,ng) aan die leerder bekend gaan stel.

Blaaie: 67

Pdf-formaat: R 120

Gedruk: R 240

aardew_edited.jpg
Aardrykskunde Pretboek

Beskrywing

Edusense se Aardrykskunde Pretboek se eerste les fokus op die kind se milieu. Wat het bouers alles gebruik om sy huis te skep? Ons ontwerp ook 'n kaart van sy tuin, en dan gesels ons oor die straat voor sy hek. Stadig beweeg ons verder en verder weg van dit wat hy ken. Ons leer oor die Dorp (net om die draai), die naaste Provinsie, Land, Kontinent, Planeet... so begin die leerder verstaan waar hy in hierdié groot wêreld inpas.

My droom is dat al my kinders by die skooltafel kan kom sit en so saam-saam van een aktiwiteit na die volgende beweeg. Nou vra jy seker, "Hoe is dit moontlik?" Wel, my jongste lees en skryf nog nie maar sy kan die wetenskap-tipe/kuns gedeeltes van die program saam met haar boetie geniet. My oudste kan sonder hulp deur meeste van die boek werk. Omdat dit handel oor 'n onderwerp waarin hy belangstel hoef ek hom ook nie te smeek om skooltafel toe te kom nie. Almal wen!

Geskik vir: 7-10 jarige leerders

Bladsye: 100

Pdf-koste: R 120 

Gedruk: R 300

mockupshots-freeimage-mock-00058 (2).png
LettersUITKLANK Boek

Beskrywing

Maak seker dat jou kind letters korrek uitklank. Leer hom ook hoe om letters te begin kombineer, woorde te ontsyfer en sinne uitmekaar te trek.

Pdf koste: R 60

Gedruk: R 120

mock07 (8).png
My Eerste Leesboek

Beskrywing

Die boek bevat 'n reeks kort stories. Die langste woord in elk van Deel 1 se stories bestaan uit drie letters. 'n Leerder wat op kleinskaal sukses behaal sal die selfvertroue opbou om vinnig langer woordjies te begin ontsyfer.

Pdf-formaat: R 130

Gedruk: R 260

mock07 (1).png
My Tuisskooljoernaal

Beskrywing

Ontvang 'n reeks natuurverwante temalesse, boekresensiebladsye, skrifoefeninge, resepte om uit te toets, pretblaaie (skep jou eie bordspel, ontwerp iets wat nog nie bestaan nie, speel Name-Vanne-Diere-Dorpe) en meer.  

Disleksie vriendelike font

Blaaie: 200

Pdf-formaat: R 280

Gedruk: R 400

skryfen.png
Skryf 'n Bietjie (Reeks)

Beskrywing

Ek het die reeks geskep vir kinders wie se hande vinnig moeg raak wanneer hul skryf, maar nie wanneer hul teken nie. Die drie boekies (waaruit die reeks bestaan) bevat skrifoefeninge sowel as teken aktiwiteite. (Dmv kuns beoog ons om daardie hand op 'n pret manier skryffiks te kry!)

Blaaie: 89

Pdf-formaat: R 120

Gedruk: R240

aardew2.jpg
Kuns-Pretboek

Beskrywing

Die produk beoog om leerders opgewonde te maak ook die skeppingsproses.                     Klem val nie op die eindresultaat nie maar op die genot wat  verkry word wanneer iets gemaak word. Die produk is ook geskep om leerders wat sukkel met perfeksionisme te help om dit te oorwin, en om ’n projek waarmee daar begin word deur te sien tot die einde.

Geskik vir: 7-10 jarige leerders

Bladsye: 80

Pdf-formaat: R 170

Gedruk: R 380